Lokalna razvojna strategija

Razvojna strategija LAG-a Srijem je temeljni dokument za utvrđivanje i provedbu gospodarskog i društvenog razvoja. Lokalna razvojna strategija LAG-a Srijem izrađena je u skladu s Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – »Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja« unutar IPARD programa („Narodne Novine“ br. 24/13). Polazeći od razvojnih potreba, ali i mogućnosti LAG područja, ovom se strategijom utvrđuju vizija, strateški i posebni ciljevi i mjere, što predstavlja okvir i neophodnu osnovu za pripremu, financiranje i provedbu razvojnih projekata, koji su ključni pokretač promjena u gospodarstvu i društvu u cjelini.

U svrhu ostvarenja cilja ruralne politike na području LAG-a Srijem izrada strategije je provedena u suradnji s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Na taj način omogućeno je uključivanje javnosti u upravljanje lokalnim razvojem, te su ključni sudionici u razvoju LAG-a upoznati sa smislom, važnošću i ostvarivanjem partnerstva u razvoju. Budući da razvojna strategija nije samo dokument nego je to proces, način mišljenja i djelovanja svih uključenih u razvoj LAG-a Srijem, njezino usvajanje nije završetak jednog pothvata, nego tek prvi korak u zajedničkom naporu prema ostvarivanju ciljeva koje želimo, koje možemo i koje trebamo ostvariti.

 

Kako je pristupanje Europskoj uniji važan čimbenik koji utječe na porast značenja ruralne razvojne politike, potrebna je kvalitetna priprema za korištenje fondova Europske unije namijenjenih ruralnom razvoju. Time su stvoreni preduvjeti za kandidiranje razvojnih projekata različitih dionika razvoja (gradova, općina, javnih institucija, civilnog društva, obrazovnih institucija, privatnog sektora i ostalih) na različite fondove Europske unije, nacionalne, regionalne i lokalne fondove te na fondove kojima raspolažu privatni ulagači.

Lokalna razvojna strategija - preuzimanje

LAG Srijem.info

Natječaji