Ostali dokumenti

Godišnje izvješće o radu LAG-a Srijem

Odluka o odobravanju konačnog teksta prvog LAG natječaja za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava zajedno s pripadajućim prilozima i obrascima

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

LAG Srijem.info

Natječaji