Ostali dokumenti

Godišnje izvješće o radu LAG-a Srijem

Odluka o odobravanju konačnog teksta prvog LAG natječaja za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava zajedno s pripadajućim prilozima i obrascima

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

Plan nabave - 2020. godina

Registar ugovora

Statističko izvješće o javnoj nabavi

LAG Srijem.info

Natječaji