Ostali dokumenti

Godišnje izvješće o radu LAG-a Srijem

Odluka o odobravanju konačnog teksta prvog LAG natječaja za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava zajedno s pripadajućim prilozima i obrascima

Odluka o odobravanju konačnog teksta drugog LAG natječaja za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme...

Odluka o odobravanju konačnog teksta trećeg LAG natječaja za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava zajedno s pripadajućim prilozima i obrascima

Odluka o odobravanju konačnog teksta četvrtog LAG natječaja za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno...

Odluka o odobravanju konačnog teksta petog LAG natječaja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zajedno s pripadajućim prilozima i obrascima

Odluka o odobravanju konačnog teksta šestog LAG natječaja za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno...

Plan nabave - 2022. godina

Izjava o nepristranosti i povjerljivosti

LAG Srijem.info

Natječaji