Kontakt - Općine i gradovi

Grad Vukovar

Dr. Franje Tuđmana 1

32 000 Vukovar

Telefon: (+385 32) 456-501

Faks:  (+385 32) 456-500

E-mail: gradonacelnik@vukovar.hr

Web: http://www.vukovar.hr

 

Grad Vinkovci, Mjesni odbor Mirkovci

Ulica bana Josipa Jelačića 1

32 100 Vinkovci

Telefon: (+385 32) 337-201

Faks: (+385 32) 332-624

E-mail: gradonacelnik@vinkovci.hr

Web: http://www.vinkovci.hr

 

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32 236 Ilok

Telefon: (+385 32) 592-950

Faks: (+385 32) 592-966

E-mail: gradska-sluzba-ilok@vu.t-com.hr

Web: http://www.ilok.hr

 

Općina Tompojevci

A. G. Matoša 9

32 238 Tompojevci

Telefon: (+385 32) 514 184

Faks: (+385 32) 514 185

E-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr

Web: http://www.opcina-tompojevci.com

 
Općina Stari Jankovci
dr. Franje Tuđmana 1
32241 Stari Jankovci
Telefon: (+385 32)541 902
Faks:
(+385 32) 541 900
E-mail:
opcina-stari-jankovci@vk.t-com.hr
Web: http://www.o-jankovci.hr

 
Općina Lovas

Ante Starčevića 5

32 237 Lovas

Telefon: (+385 32) 525 096

Faks: (+385 32) 525 096

E-mail: opcina-lovas1@vk.htnet.hr

Web: http://www.lovas.hr

Općina Bogdanovci

Bana J. Jelačića 1

32 000 Bogdanovci

Telefon:  (+385 32) 576 903

Faks: (+385 32) 576 903

E-mail: opcina-bogdanovci@vu.t-com.hr

Web: http://www.opcina-bogdanovci.hr

 

Općina Nuštar

Trg dr. Franje Tuđmana 1
32 221 Nuštar

Telefon: (+385 32) 388 921

Faks: (+385 32) 388 924

E-mail: nustar-opcina@vu.t-com.hr

Web: http://www.nustar.hr

 
Općina Negoslavci

Vukovarska 7

32 239 Negoslavci

Telefon: (+385 32) 517 054

Faks: (+385 32) 517 054

E-mail: opcina.negoslavci@gmail.com

Web: http://www.opcina-negoslavci.hr/

Općina Tordinci

Trg hrvatskih žrtava 9

32 214 Tordinci

Telefon: (+385 32) 580 985

Faks: (+385 32) 580 985

E-mail: opcina-tordinci@vk.htnet.hr

Web: http://www.tordinci.hr

 

Općina Tovarnik

Antuna Gustava Matoša 2

32 249 Tovarnik

Telefon: (+385 32) 524 023

Faks: (+38532) 524 022

E-mail: pisarnica@opcina-tovarnik.hrnacelnik@opcina-tovarnik.hr

Web: https://opcina-tovarnik.hr/

 

Općina Borovo

Glavna 3

32 227 Borovo

Telefon: (+385 32) 439 598

Faks: (+385 32) 439 601

E-mail: borovo@opcina-borovo.hrnacelnik@opcina-borovo.hr

Web: http://www.opcina-borovo.hr

Web: Projekt centar Borovo

 

Općina Trpinja
Gajčanska 1

32 224 Trpinja

Telefon: (+385 32) 564 050

Faks: (+385 32) 564 212

E-mail: opcina.trpinja@vu.t-com.hr

Web: http://www.opcinatrpinja.hr 

 

 

Općina Markušica
Pere Cara 2
32213 Markušica
Telefon: (+ 385 32) 563 921
Faks: (+385 32) 563 377
E-mail: opcina.markusica@markusica.hr

Web: https://markusica.hr/

 

LAG Srijem.info

Natječaji