Pismo preporuke

Pravo predlaganja projekta imaju sve fizičke i pravne osobe. Projektni predlagatelji su dužni na propisanom obrascu za prijavu, sami ili uz konzultaciju stručnih osoba, prirediti podatke o projektu. Tajništvo LAG-a će zainteresiranim ponuditeljima osigurati jednaku stručnu pomoć i savjetovanje pri izradi i izvedbi projekta.

Zaprimljeni projektni prijedlozi ocjenjuju se u skladu s kriterijima vrednovanja projekata. Postupak odabira provodit će se od strane Odbora za ocjenjivanje ponuda.

Odbor za ocjenjivanje projekata Lokalne akcijske grupe Srijem sastoji se od 3 osobe s pravom glasa iz članstva LAG-a, koji posjeduju potrebna znanja i iskustva na području koje se ocjenjuje i 2 člana bez prava glasa predsjedavajući i tajnik odbora iz Tajništva LAG-a.

Projekti za koje su izdana pisma preporuke

Redni
broj

Dodijeljeni broj

Podnositelj projekta

Naziv projekta

Datum izdavanja pisma preporuke

IPARD Mjera       

1.

01-2013

Poljoprivredni obrt Ivan, Vladimira Nazora 59, Ilok

Nabava opreme za vinski podrum i punionicu vina

11. studenog 2013.

103- "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice"

2.

02-2013

Poljoprivredni obrt Šimun, Antuna Radića 1, Bapska

Nabava poljoprivredne opreme i mehanizacije

11. studenog 2013.

101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

3.

01-2014

Općina Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića 1, Bogdanovci

Parkiralište za potrebe groblja Bogdanovci

7. veljače 2014.

 

4.

02-2014

Općina Bogdanovci, Bana Josipa Jelačića 1, Bogdanovci

Trening centar za javne inicijative

7. veljače 2014.

 

5.

03-2014

OPG Vladimir Rušnov, Sotinačka 30, Berak

Ulaganja u izgradnju skladišnih prostora za žitarice te ulaganje u opremu i mehanizaciju

27. ožujka 2014.

101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

6.

04-2014 Poljodjelski obrt "Krešimir Ćorić", Stjepana Radića 53, Ilok Ulaganja u opremanje farme za tov goveda te ulaganje u mehanizaciju 27. ožujka 2014. 101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

7.

05-2014 Agro-Jakšić d.o.o., Jošine 1A, Slakovci Silos i sušara sa prijemom 16. travnja 2014. 101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

8.

06-2014 Poljoprivredni obrt i uzgoj stoke "Bariša", Kolodvorska 53, Novi Jankovci Poboljšanje poljoprivredne proizvodnje podizanjem razine tehnološke opremljenosti 16. travnja 2014. 101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

9.

07-2014 OPG Milivoj Marojević, Ulica braće Nerandžić 75, Negoslavci Nabavka poljoprivredne mehanizacije 17. travnja 2014. 101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

10.

08-2014 OPG Radivoj Jurišin, Oslobođenja 7, Negoslavci Ulaganje u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije 12. rujna 2014. 101 - "Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice"

 

LAG Srijem.info

Natječaji