10. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

LAG Srijem objavljuje, dana 02. studenog 2023. godine, 10. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

 

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

 

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Grad Vukovar,
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 17. studenog 2023. godine do 18. prosinca 2023. godine.

 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 27.871,79 EUR /  210.000,00 HRK.

 

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR, a maksimalna 80.000,00 EUR.

 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om).

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_7.4. 02.11.2023 151.8kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 02.11.2023 66.5kb
3 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore 02.11.2023 48.2kb
4 Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 02.11.2023 50.1kb
5 Prilog II - Lista prihvatljivih troškova 02.11.2023 15.5kb
6 Prilog III - Opis projekta 02.11.2023 179.8kb
7 Prilog III - Radni list (neto-prihod) uz Prilog III – Opis projekta 02.11.2023 142.1kb
8 Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 02.11.2023 1.48Mb
9 Prilog V - Uputa MZOIE 02.11.2023 2.5Mb
10 Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 02.11.2023 19kb
11 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi 02.11.2023 20.9kb
12 Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave 02.11.2023 1.14Mb
13 Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira 02.11.2023 19.7kb

LAG Srijem.info

Natječaji