Javni poziv u okviru projekta „NEW STEP - Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“

U okviru projekta „NEW STEP - Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje“, sufinanciranog od strane Europske unije kroz program darovnice „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“ u okviru Europskog socijalnog fonda, u svrhu izrade baze projekata, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije raspisuje                                                                   JAVNI POZIV


za iskaz interesa organizacija, institucija i poslovnih subjekata sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije za pripremu projektnih prijedloga usmjerenih na razvoj ljudskih potencijala

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je prijava projektnih ideja koje organizacije, institucije i poslovni subjekati sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije namjeravaju kandidirati na predstojeće natječaje fondova Europske unije s ciljem razvoja ljudskih potencijala na području VSŽ.

 

Svrha ovoga javnog poziva je iskazivanje interesa za pomoć u pripremi projektnih prijedloga za projekte koji će se prijavljivati za programe bespovratnih potpora u sklopu Europskog socijalnog fondova i ostalih fondova Europske unije.

 

 

Javnim pozivom se želi potaknuti konkretizacija mjera iz Strategije razvoja ljudskih potencijala te dionicima na području Vukovarsko-srijemske županije omogućiti preduvjete za izgradnju partnerstava i suradnju u planiranju aktivnosti u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Projektna ideja koju potencijalni prijavitelj aplicira u okviru ovog javnog poziva mora biti usklađena s ciljevima, prioritetima i mjerama Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije.

Strategija razvoja ljudskih potencijala je strateški razvojni dokument koji predstavlja stratešku podlogu za korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda i ostalih fondova Europske unije.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje VSŽ će nakon zaprimanja nacrta odabrati 10 prioritetnih projektnih ideja koji doprinose razvoju ljudskih potencijala VSŽ do razine projektnog sažetka, izrade logičke matrice i okvirnog proračuna projekta, kako bi se omogućilo:

 

- koordinirano prijavljivanje projekata na natječaje;

- transparentna prioritizacija projekata koji su prepoznati kao najvažniji za razvoj ljudskih potencijala VSŽ, učinkovita provedba Strategije i koordinirani razvoj ljudskih potencijala VSŽ.

 

 

Tko može prijaviti projekt i pod kojim uvjetima?

 

Projekte mogu prijaviti fizičke osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske te pravne osobe iz javnog, privatnog i civilnog sektora s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj, uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 

  • Prijedlozi projekata dostavljaju se na unaprijed zadanom obrascu, uz ispunjavanje svih polja koja obrazac traži
  • Projekti koji se prijavljuju u bazu mogu biti u idejnoj fazi ili u fazi razvoja
  • Nužno je da se aktivnosti projekta koji se prijavljuje odvijaju na području VSŽ.

Projekti se prijavljuju elektroničkim putem, odnosno, slanjem popunjenog obrasca na adresu e-pošte:

info@lpz-vsz.hr.

 

 

 

Koji su kriteriji za odabir?

 

Radna skupina Lokalnog partnerstava za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije će, nakon provedene evaluacije pristiglih projektnih prijedloga, predložiti za pripremu projekte koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

  • Projekt je u skladu s Prioritetima i mjerama Strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ;
  • Projekt svojim ciljem doprinosi jačanju ljudskih potencijala, stvaranju novih i/ili očuvanju postojećih radnih mjesta;
  • Prijavitelj (samostalno ili s partnerima) raspolaže ljudskim i materijalnim (financijskim) resursima za provedbu projekta;
  • Prijavitelj može dokazati sinergiju i održivost projekta (provedivost u skladu s postojećim ili planiranim administrativnim i financijskim sposobnostima).

 

Neće se razmatrati projekti koji nemaju ispunjena slijedeća polja prijavnog obrasca: cilj, aktivnosti, potencijalni partneri i opće informacije o nositelju.

 

 

Zašto prijaviti projekt i što se događa nakon što prijavimo projekt?

 

Projekti, koji će biti rangirani prema njihovoj relevantnosti za ciljeve i prioritete Strategije razvoja ljudskih potencijala VSŽ u smislu važnosti i hitnosti rješavanja određenog problema ulaze u bazu projektnih ideja, dok će se 10 odabranih prioritetnih projektnih prijedloga razvijati do razine sažetka projekta, izrade logičke matrice te okvirnog proračuna projekta.

 

Prijaviteljima odabranih prioritetnih projektnih ideja će se omogućiti sudjelovanje u besplatnoj edukaciji za pripremu EU projekata (Upravljanje projektnim ciklusom).

 

Upute za popunjavanje Obrasca za prijavu projekata se nalaze u prilogu Javnog poziva.

 

 

NAČIN I ROK ZA PRIJAVU

 

Poziv za prijavu projektnih prijedloga bit će otvoren do 30. travnja 2014. godine.

 

Prijave projektnih prijedloga se dostavljaju u elektronskom obliku
(isključivo putem e-maila: info@lpz-vsz.hr).

 

Prijavitelj može podnijeti više od jedne prijave.

Prijavitelj mora za svaki projekt podnijeti zasebnu prijavu.

Pitanja vezana uz javni poziv možete uputiti na adresu e-pošte: info@lpz-vsz.hr

 

 

 

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 Prijavni obrazac 27.04.2014 233.5kb
2 Upute za popunjavanje prijavnog obrasca 27.04.2014 87.7kb

LAG Srijem.info

Natječaji