Općine i gradovi LAG-a Srijem

Grad Ilok

Grad Ilok se nalazi na samom istoku Vukovarsko- srijemske županije i predstavlja najistočniju točku Republike Hrvatske. Obuhvaća 4 naselja: Ilok, Bapska, Šarengrad i Mohovo na području površine 128,89 km². Prema Popisu stanovništva iz 2001. na području Grad Iloka živjelo je 8.351 stanovnika, no prema Popisu iz 2011. vidljivo je smanjenje na 6.767 stanovnika. Najviša visinska točka u Vukovarsko-srijemskoj županiji je Čukala kod Iloka s 294 m nadmorske visine.

Grad Vukovar

Grad Vukovar se nalazi na sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske i sjedište je Vukovarsko – srijemske županije. Nalazi se na razmeđi povijesnih pokrajina istočne Slavonije i zapadnog Srijema. U sastavu Grada su četiri naselja: Vukovar, Sotin, Lipovača i Grabovo. Površina Grada Vukovara iznosi 100,3 km2. Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine na području Grada živjelo je 31.670 stanovnika, a prema Popisu iz 2011. upisano je 27.683 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina je 108 m.

Naselje Mirkovci (kao dio Grada Vinkovaca)

Naselje Mirkovci, kao dio Grada Vinkovaca i njegovo predgrađe, nalazi se jugoistočno od grada. Na površini od 20,1km², 2001. godine živjelo je 2.678 stanovnika, a u 2011.godini broj se povećao na 3.280 stanovnika što predstavlja rijetkost s obzirom da su broj stanovnika u najvećem broju općina smanjio. Prosječna nadmorska visina je 88 m.

Općina Lovas

Općina Lovas je pogranična općina, obuhvaća dio uskog pojasa uz rijeku Dunav, koji na sjeveru rijekom, a na jugu kopnom graniči sa susjednom državom Srbijom. Obuhvaća površinu od 42,52 km², na kojem se nalazi dva naselja: Lovas i Opatovac. Prema Popisu stanovništva iz 2001.god, na ovom području živjelo je 1.579 stanovnika, a prema Popisu 2011. godine 1.217 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina je 120 m.n.m.

Općina Tovarnik

Općina Tovarnik je pogranična općina smještena na samom istoku Vukovarsko- srijemske županije. Obuhvaća površinu od 64,56 km2, na kojem se nalazi 2 naselja, Tovarnik i Ilača. Prema Popisu stanovništva iz 2001.godine na ovom području živjelo je 3.335 stanovnika, a prema Popisu 2011. godine 2.794 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina je 97 m.

Općina Tompojevci

Općina Tompojevci prostire se na 73,84 četvorna kilometra i obuhvaća naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci. Prema Popisu stanovništva iz 2001.godine na ovom području živjelo je 1.999 stanovnika, a prema Popisu 2011. godine 1.561 stanovnik te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Nadmorske visine na području općine kreću se od 100m do 119m.

Općina Stari Jankovci

Općina Stari Jankovci se nalazi u središnjem prostoru Vukovarsko- srijemske županije, a prostire se na 95,17 km2. U svom sastavu obuhvaća naselja Stari Jankovci, Novi Jankovci, Orolik, Slakovci i Srijemske Laze. Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine na ovom području živjelo je 5.216 stanovnika, a prema Popisu 2011. godine 4.404 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju.

Općina Bogdanovci

Općina Bogdanovci konstituirana je kao jedinica lokalne samouprave unutar Županije vukovarsko-srijemske u čijem sastavu se nalaze naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci. Po površini Općina Bogdanovci je znatno ispod srednje veličine općine u Županiji. Općina Bogdanovci površine je 51,7 km2, a prema popisu stanovništva iz 2001. godine imala je 2.366 stanovnika. Prema Popis stanovništva iz 2011. godine ima 1.957 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju.

Općina Negoslavci

Općina Negoslavci je naselje i općina smještena u središnjem prostoru Vukovarsko- srijemske županije. Na površini od 21,21 km2 prema popisu stanovništva iz 2001. godine je živjelo 1.466 stanovnika. Prema popisu iz 2011. godine na području općine živi 1.472 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika ostao gotovo identičan, odnosno u blagom je porastu. Prosječna nadmorska visina iznosi 110,2 m.

Općina Nuštar

Općina Nuštar nalazi se na samom istoku u Vukovarsko – srijemskoj županiji između Vinkovaca i herojskog grada Vukovara, a sastoji se od tri naselja: Nuštar, Cerić, Marinci. Na površini od 43,33 km2 prema popisu stanovništva iz 2001. godine općina je imala  5.977 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine općina ima 5.772 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina iznosi 100m.

Općina Tordinci

Općina Tordinci ima 4 naselja: Antin, Korođ, Mlaka Antinska i Tordinci. Tordinci su općinsko središte. Općina Tordinci pripada prostoru Vukovarsko-srijemske županije, a sam prostor Općine se nalazi u sjevernom rubnom dijelu Županije uz granicu s Osječko-baranjskom županijom.  Površina Općine Tordinci prostire sa na 50,17 km2. Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine na ovom području živjelo je 2.251 stanovnika, a prema Popisu 2011. godine 2.047 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Nadmorske visine na području općine se kreću od 86 m do 89 m.

Općina Borovo

Općina Borovo nalazi se na istoku Republike Hrvatske, smještena je na desnoj obali Dunava, pograničnom pojasu sa Republikom Srbijom. Na površini od 28,17 km². prema popisu stanovništva iz 2001. živjelo je 5.360 stanovnika. Prema popisu iz 2011. godine na području općine živi 5.056 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Nadmorska visina iznosi 84m.

Općina Trpinja

Općina Trpinja u istočnom dijelu Republike Hrvatske, na graničnom području Slavonije i Srijema. Općina se sastoji od sljedećih naselja: Bobota, Bršadin, Ćelije, Ludvinci, Pačetin, Trpinja i Vera. Površina Općine Trpinja iznosi 123,87 km². Prema popisu stanovništva iz 2011. godine broj stanovnika na području Općine iznosio je 5.572, dok je za 2001. godinu bio 6.466 te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina na području Općine je 83m.

Općina Markušica

Općina Markušica je najistočnija geografska cjelina RH, odnosno zapadna granica je ujedno i granica prema Osječko-baranjskoj županiji. U sastavu Općine su pet naselja: Gaboš, Karadžićevo, Markušica, Ostrovo i Podrinje. Površina Općine Markušica iznosi 74,26km2. Prema Popisu stanovništva iz 2001. godine na području Općine živjelo je 3.053 stanovnika, a prema Popisu iz 2011. upisano je 2.555 stanovnika te je vidljivo da je broj stanovnika u opadanju. Prosječna nadmorska visina je 88 m.

LAG Srijem.info

Natječaji