(ZATVOREN) 6. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infras

LAG Srijem objavljuje, dana 19. listopada 2021. godine 6. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

 

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 05. studenog 2021. do 09. prosinca 2021. 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 436.527,00 HRK.

 

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.

 

 

Sukladno točki 4.2 teksta LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o prvoj izmjeni 6. LAG Natječaja, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

na 11. stranici, 2.4. Zahtjevi koji se odnose na sposobnost nositelja projekta, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta, dio iz teksta:

 

"Razdoblje provedbe projekta je najviše 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2023. godine. Dan završetka provedbe projekta se smatra datum podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

"mijenja se i glasi:

 

"Razdoblje provedbe projekta je najviše 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, ali ne kasnije od 30. lipnja 2025. godine. Dan završetka provedbe projekta se smatra datum podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu."

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.  

 

Odluka o prvoj izmjeni predmetnog LAG Natječaja za tip operacije 7.4. stupa na snagu 01. srpnja 2022. godine


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_7.4. 19.10.2021 174.1kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 19.10.2021 66.5kb
3 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore 19.10.2021 46.7kb
4 Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 19.10.2021 50kb
5 Prilog II - Lista prihvatljivih troškova 19.10.2021 13.6kb
6 Prilog III - Opis projekta 19.10.2021 180.1kb
7 Prilog III - Radni list (neto-prihod) uz Prilog III – Opis projekta 19.10.2021 142.3kb
8 Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 19.10.2021 1.48Mb
9 Prilog V - Uputa MZOIE 19.10.2021 2.5Mb
10 Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 19.10.2021 19kb
11 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi 19.10.2021 19.3kb
12 Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave 19.10.2021 1.14Mb
13 Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira 19.10.2021 19.5kb
14 LAG_natječaj_LRS_7.4. - 1. Izmjena 01.07.2022 171.5kb

LAG Srijem.info

Natječaji