(ZATVOREN) 9. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infras

LAG Srijem objavljuje, dana 02. studenog 2022. godine 9. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

 

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

 

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:   

 

 • Grad Ilok,   
 • Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općina Bogdanovci,   
 • Općina Borovo,   
 • Općina Lovas,   
 • Općina Negoslavci,   
 • Općina Nuštar,   
 • Općina Stari Jankovci,   
 • Općina Tompojevci,   
 • Općina Tordinci,   
 • Općina Tovarnik,   
 • Općina Trpinja,
 • Općina Markušica.

 

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 21. studenog 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine.

 

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 636.396,60 HRK.

 

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

 

 

PRVA IZMJENA 9. LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.4.

 

 

Sukladno točki 4.2 teksta LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o prvoj izmjeni 9. LAG Natječaja, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: na 3. stranici, 1.1. Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

 

"Raspoloživa sredstva: 636.396,60 HRK."

 

mijenja se i glasi: 

 

"Raspoloživa sredstva: 111.488,00 EUR /  840.006,34 HRK.

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.   

 

Odluka o prvoj izmjeni predmetnog LAG Natječaja za tip operacije 7.4. stupa na snagu 14. lipnja 2023. godine

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_7.4. 02.11.2022 152.1kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 02.11.2022 64.7kb
3 Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore 02.11.2022 48.6kb
4 Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 02.11.2022 50.1kb
5 Prilog II - Lista prihvatljivih troškova 02.11.2022 15.6kb
6 Prilog III - Opis projekta 02.11.2022 179.6kb
7 Prilog III - Radni list (neto-prihod) uz Prilog III – Opis projekta 02.11.2022 142.2kb
8 Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 02.11.2022 1.48Mb
9 Prilog V - Uputa MZOIE 02.11.2022 2.5Mb
10 Prilog VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 02.11.2022 19kb
11 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi 02.11.2022 20.8kb
12 Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave 02.11.2022 1.14Mb
13 Prilog IX - Pojašnjenje kriterija odabira 02.11.2022 19.7kb
14 LAG_natječaj_LRS_7.4. - 1. Izmjena 14.06.2023 173.5kb

LAG Srijem.info

Natječaji