Objava rezultata 1. Natječaja Lokalne akcijske grupe Srijem za provedbu tipa operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Na 1. LAG Natječaju za provedbu tipa operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava objavljenom 30. ožujka 2018. godine, ukupno raspoloživa sredstva iznosila su 1.898.526,00 HRK.

Raspoloživa sredstva na LAG Natječaju omogućuju potporu za 17 pozitivno ocijenjenih projekata s najvećim ostvarenim brojem bodova, sukladno Kriterijima odabira na navedenom LAG Natječaju.

 

Na prethodno spomenuti objavljeni LAG natječaj pristiglo je ukupno 32 prijave, od kojih je u konačnici nakon Analize 1 i Analize 2, 17 s najvećim brojem bodova, sukladno Kriterijima odabira na navedenom LAG Natječaju, odabrano za dodjelu potpore.

 

Naime, 10. prosinca 2018. godine Upravni odbor LAG-a Srijem donio je konačne Odluke o odabiru projekata, za 17 projekata s najvećim brojem bodova, sukladno Kriterijima odabira na navedenom LAG Natječaju.

 

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.

 

 

U nastavku objavljujemo popis 17 projekata odabranih za dodjelu potpore:

 

 

Redni broj: 1.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/31

Naziv nositelja projekta: OPG Dragičević Milan

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije

Kratak opis projekta:

Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine nove drljače te kupovine rabljenog traktora, čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 40

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 2.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/18

Naziv nositelja projekta: OPG Čordaš Andrijana

Naziv projekta: Kupnja opreme i mehanizacije

Kratak opis projekta:

Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje rabljenog traktora, kupnje nove prskalice, kupnje rabljenog traktora s frezom, kupnje nove pumpe za navodnjavanje s opremom, kupnje rabljene sijačice, kupnje materijala za plastenike, kupnje sadnica lješnjaka i šljiva. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 39

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 3.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/27

Naziv nositelja projekta: OPG Petričević Krunoslav

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije i tovne teladi

Kratak opis projekta:

Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine nove traktorske kosačice, kupovine tovne teladi, kupovine rabljene prese za baliranje te kupovine rabljenog traktora. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 37

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 4.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/02

Naziv nositelja projekta: OPG Grubač Sanja

Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije te matičnog stada

Kratak opis projekta:

Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti nabave matičnog stada ovaca, nabave nove prskalice, nabave novog rasipača, nabave novog električnog pastira, nabave rabljenog sjetvospremača te nabave rabljene prikolice. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.kupovine nove traktorske kosačice, kupovine tovne teladi, kupovine rabljene prese za baliranje te kupovine rabljenog traktora. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 35

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 5.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/03

Naziv nositelja projekta: OPG Kovačević Stanislav

Naziv projekta: Nabava poljoprivredne mehanizacije i goveda

Kratak opis projekta:

Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine rabljenog traktora, nabave tovne teladi, kupovine novog rasipača i nove prskalice te kupovine nove pumpe za navodnjavanje. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 34

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 6.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/10

Naziv nositelja projekta: OPG Lučić Sanela

Naziv projekta: Kupnja traktora i mehanizecije

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine nove
prskalice, kupovine nove freze, kupovine novog malčera te kupovine traktora,
čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada
i poslovanja. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost
vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 33

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 7.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/11

Naziv nositelja projekta: OPG Jukić Katarina

Naziv projekta: Kupnja traktora i mehanizacije

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje traktora,
kupnje prskalice te kupnje malčera, čijom provedbom se ostvaruje cilj
Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne
aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske
usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 33

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 8.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/26

Naziv nositelja projekta: OPG Sanja Barbarić

Naziv projekta: Kupnja mehanizacije i građenje objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti izgradnje objekta
za proizvodnju vina i preradu grožđa te aktivnost kupnje deponatora gnoja,
čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada
i poslovanja. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost
vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 33

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 9.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/06

Naziv nositelja projekta: OPG Daniel Hodak

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije i zemlje

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine rabljenog
traktora, kupovine nove traktorske prskalice, kupovine nove sadilice mladica,
kupovine poljoprivrednog zemljišta te kupovine rabljene tanjurače. Provedbom prethodno
navedenih aktivnosti ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje
procesa rada i poslovanja te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog
kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata. Uz prethodne
aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske
usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 31

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 10.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/19

Naziv nositelja projekta: OPG Željko Ivanković

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine rabljenog
traktora, kupovine novog rasipača mineralnih gnojiva te kupovine rabljenog
pluga, čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili unapređenje
procesa rada i poslovanja. Uz prethodne aktivnosti u okviru projekta se provodi
i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.
Dodijeljeni broj bodova: 31

Intenzitet potpore: 100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 11.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/15

Naziv nositelja projekta: OPG Đukić Ivan

Naziv projekta: Kupnja poljoprivrednog zemljišta i mehanizacije

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje poljoprivrednog
zemljišta te kupnje novog atomizera. Provedbom prethodno navedenih aktivnosti
ostvariti će se cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja
te cilj Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog
standardnog ekonomskog rezultata.

Dodijeljeni broj bodova: 30

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 12.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/25

Naziv nositelja projekta: OPG Bošnjak Dario

Naziv projekta: Nabava opreme za vinariju

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine opreme za
vinariju i kupovine rashladnog uređaja, čijom provedbom se ostvaruje cilj
Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne
aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske
usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 30

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 13.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/04

Naziv nositelja projekta: OPG Dudaš Đuro

Naziv projekta: Kupnja traktora i prskalice

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje traktora te
kupnje nove prskalice, čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili
unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne aktivnosti u okviru
projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 29

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 14.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/30

Naziv nositelja projekta: Obiteljsko-poljoprivredno gospodarstvo Povazsony Karlo

Naziv projekta: Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja na Obiteljskom-poljoprivrednom gospodarstvu Povazsony Karlo

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine traktora,
traktorske prskalice i traktorske freze, čijom provedbom se ostvaruje cilj
Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja.

Dodijeljeni broj bodova: 28

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 15.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/09

Naziv nositelja projekta: OPG Kolak Marinko

Naziv projekta: Kupovina poljoprivredne mehanizacije: traktora, špartača, tanjurače, prikolice i atomizera

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupovine rabljenog
traktora, kuovine rabljenog špartača, kupovine rabljene tanjurače, kupovine
rabljene prikolice te kupovine novog atomizera, čijom provedbom se ostvaruje
cilj Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne
aktivnosti u okviru projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske
usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 26

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 16.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/16

Naziv nositelja projekta: OPG Željka Božinović

Naziv projekta: Ulaganje u poljoprivrednu mehanizaciju

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje traktora i
kupnje malčera, čijom provedbom se ostvaruje cilj Modernizacija i/ili
unapređenje procesa rada i poslovanja.

Dodijeljeni broj bodova: 25

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

Redni broj: 17.__________________

EBr: 01/18-6-3-1/24

Naziv nositelja projekta: OPG Katušić Ivica

Naziv projekta: OPG Katušić Ivica

Kratak opis projekta:
Ovim projektom nositelj projekta planira provesti aktivnosti kupnje rabljenog
traktora, kupnje nove cisterne za otpadne vode, kupnje rabljenog dvobrazdnog
pluga te kupnje rabljene prskalice, čijom provedbom se ostvaruje cilj
Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja. Uz prethodne
aktivnosti u okviru

projekta se provodi i aktivnost vezana uz konzultantske usluge.

Dodijeljeni broj bodova: 25

Intenzitet potpore:100%

Iznos potpore: 111.678,00 kn

 

 

 

 

 

 


LAG Srijem.info

Natječaji