(ZATVOREN) 5. LAG Natječaj, za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

LAG Srijem objavljuje 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava a koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:   

 • Grada Iloka,   
 • Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),   
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),   
 • Općine Bogdanovci,   
 • Općine Borovo,   
 • Općine Lovas,   
 • Općine Negoslavci,   
 • Općine Nuštar,   
 • Općine Stari Jankovci,   
 • Općine Tompojevci,   
 • Općine Tordinci,   
 • Općine Tovarnik,   
 • Općine Trpinja.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivališe na području LAG-a Srijem.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 15. veljače 2021. do 17. ožujka 2021.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 768.837,06 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama kako slijedi:

 1. kod ulaganja u opremanje do 3 rate
 2. kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
 3. moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
 4. iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 %, uz uvjete definirane LAG natječajem.

 

Nositelju projekta za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 (u daljnjem tekstu: Program), broj podnesenih prijava projekata i odobrenih projekata u cijelom razdoblju trajanja Programa nije ograničen bilo po osnovi ovog LAG Natječaja i/ili nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. 

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.
Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

 

 

PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.1.1.

 

Sukladno točki 4.2 teksta LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o prvoj izmjeni 5. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

 

na 10. i 11. stranici, dodaje se sljedeći tekst:

 

 

"Potvrda EVPG

Prilikom izrade Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag za potporu (SO) poljoprivrednog gospodarstva za koje nositelj projekta traži potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno propisima.

 

Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Uprava za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 01.01.2021. godine.

 

Pčelari i ostali poljoprivrednici koji nisu imali do stupanja na snagu Zakona o poljoprivredi (NN br. 118/18; u daljnjem tekstu: Zakon) obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika, da bi bili prihvatljivi na ovom natječaju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s člankom 118. Zakona do dana podnošenja prijave projekta, te su pri tome obvezni dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva, odnosno imaju li ekonomske resurse do 01.01.2021.  

 

Napomena:

Prilikom traženja Potvrde EVPG, nositelj projekta je u obvezi naglasiti djelatniku Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i ribarstvu sljedeće:

- naziv LAG-a i tip operacije za koji je objavljen natječaj

- datum objave LAG natječaj na koji planira podnijeti prijavu projekta"

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju. 

 

Odluka o prvoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 4.1.1. stupa na snagu 09. veljače 2021. godine.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DRUGA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.1.1.

 

Sukladno točki 4.2 teksta predmetnog LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o drugoj izmjeni 5. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

 

na 25. stranici, 4.1. Podnošenje prijave projekta, dio iz teksta:

 

"Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.02.2021., a najkasnije do 17.03.2021. na adresu:"

 

mijenja se i glasi:

 

"Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 15.02.2021., a najkasnije do 24.03.2021. na adresu:"

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju. 
 
Odluka o drugoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 4.1.1. stupa na snagu 17. ožujka 2021. godine.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

TREĆA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. - POVEĆANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

 

Sukladno točki 4.2 teksta predmetnog LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o trećoj izmjeni 5. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

 

na 3. stranici, 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta: 

 

"Raspoloživa sredstva: 768.837,06 HRK." 

 

mijenja se i glasi: 

 

"Raspoloživa sredstva: 884.650,48 HRK."

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.  

 

Odluka o trećoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 4.1.1. stupa na snagu 19. travnja 2021. godine.


 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_4.1.1. 29.01.2021 168.8kb
2 Obrazac A. - Prijavni obrazac 29.01.2021 83.9kb
3 Obrazac B. - Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore 29.01.2021 179.6kb
4 Obrazac C. - Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima 29.01.2021 33.9kb
5 Obrazac D. - Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori) 29.01.2021 18.8kb
6 Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta 29.01.2021 37.2kb
7 Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova 29.01.2021 75.8kb
8 Prilog III. - Popis poljoprivrednih proizvoda 29.01.2021 24.4kb
9 Prilog IV. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza 29.01.2021 18.9kb
10 Prilog V. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave 29.01.2021 1.42Mb
11 Prilog VI. - Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju 29.01.2021 21.8kb
12 Prilog VII. - Uputa MZOIE 29.01.2021 874.5kb
13 Prilog VIII. - Pojašnjenje kriterija odabira projekta 29.01.2021 22.6kb
14 Prilog IX. - Tablica za kriterij Ulaganje se odnosi na sektor 29.01.2021 81kb
15 Tekst LAG natječaj-a LRS_4.1.1. - 1. IZMJENA 09.02.2021 170.4kb
16 Tekst LAG natječaj-a LRS_4.1.1. - 2. IZMJENA 17.03.2021 171.5kb
17 Tekst LAG natječaja LRS_4.1.1. - 3. IZMJENA 19.04.2021 170.7kb

LAG Srijem.info

Natječaji