Objavljen novi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu

 

LAG Srijem objavljuje 10. LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

 

Nositelj projekta je obvezan imati sjedište unutar područja koje LAG obuhvaća, prije dana objave ovog natječaja, sve do proteka roka od pet godina od dana konačne isplate sredstava, a sve zavisno o organizacijskom obliku.

 

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata. Rok za podnošenje prijava projekata je od 17. studenog 2023. godine do 18. prosinca 2023. godine.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 27.871,79 EUR / 210.000,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000,00 €, odnosno 112.734,00 kn.

 

Za više informacija o samom Natječaju, posjetite sljedeću poveznicu.  


LAG Srijem.info

Natječaji