Održan seminar u Zadru na temu "LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica"

U Zadru je 7. i 8. studenog 2013. godine održan seminar za LAG-ove koji su potpisali Ugovor sa Agencijom za plaćanja na 1. natječaju za mjeru 202. na temu "LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica", a na kojem je sudjelovao i LAG-a Srijem.

Seminar su organizirali UNDP (United Nations Development Programme) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva s ciljem pružanja što više informacija o mogućnostima pokretanja i financiranja aktivnosti za provedbu lokalnih razvojnih strategija, o načinima aktiviranja članova LAG-a te o primjerima dobrog upravljanja udrugama.

Teme seminara su bile:

Kako doći do sredstava i kako krenuti

Kako državne institucije vide ulogu LAG-ova u provedbi politika ruralnog i regionalnog razvoja u Hrvatskoj

LAG kao udruga  - izgradnja institucije


LAG Srijem.info

Natječaji