Obilježen Dan Europe na području LAG-a Srijem

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, i ove godine po 12. put za redom, organizirao je program za obilježavanje Europskog tjedna na Županijskoj razini kroz različite informativne, promotivne i obrazovne aktivnosti.

 

U sklopu ostvarivanja cilja informiranja građana o EU, o mogućnostima koje se nude Republici Hrvatskoj kao punopravnoj članici Europske unije, Vukovarsko-srijemska županija je podržala Lokalnu akcijsku grupu Srijem u organizaciji informativnih i promotivnih štandova na Dan Europe 09. svibnja  2014. godine.

 

Tako je LAG Srijem imao štandove u onim općina i gradovima u kojima je u tijeku provedba projekata, a riječ je o Općini Borovo, Općini Lovas, Općini Negoslavci, Općini Nuštar, Općini Tompojevci i Gradu Ilok. Na štandovima su se prezentirali ciljevi i ostvareni rezultati projekata, te su se dijelili promotivni materijali posjetiteljima.


LAG Srijem.info

Natječaji