*PODSJETNIK ZA KONTAKTIRANJE UREDA USLIJED MJERA PREVENCIJE ŠIRENJA KORONA VIRUSA*

Utorak, 12.05.2020

Radi prevencije širenja korona virusa i dalje se pridržavamo mjera te molimo sve koji imaju potrebu kontaktirati LAG Srijem da isto rade putem emaila i telefona.

Rana upozorenja poljoprivrednicima putem AGRONET sustava

Petak, 08.05.2020

Agencija za plaćanja je u AGRONET sustav postavila rana upozorenja poljoprivrednicima kako bi se smanjile greške kod podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu.

LAG Srijem.info

Natječaji