ZAPOČELI RADOVI NA PROJEKTU „POSTAVLJANJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA K.Č.BR. 265/3 K.O. MIRKOVCI“

Četvrtak, 22.07.2021

U naselju Mirkovci, na području Grada Vinkovaca, započeli su radovi na projektu odobrenom od strane LAG-a Srijem u okviru 2. LAG natječaja za tip operacije 7.4.

Početak kampanje kontrola na terenu izravne potpore za 2021. godinu

Utorak, 20.07.2021

Obavještavamo sve korisnike izravnih potpora da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela kampanju kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za...

Izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 9.1.1. Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Utorak, 20.07.2021

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 13. srpnja 2021. godine prvu izmjenu IV. Natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za...

ZAPOČELI RADOVI NA PROJEKTU „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA SOTIN“ ODOBRENOM OD LAG-a SRIJEM

Ponedjeljak, 19.07.2021

U naselju Sotin započeli su radovi na projektu odobrenom od strane LAG-a Srijem u okviru 2. LAG natječaja za tip operacije 7.4. pod nazivom „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića Sotin“.

LAG Srijem.info

Natječaji