Otvoren Javni poziv za kupovinu steonih junica

Četvrtak, 15.10.2020

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda za 2020. godinu.

ODRŽAN SEDMI FITNESS TRENING U SKLOPU PROJEKTA „ŽENA MOŽE, ŽENA ZNA“

Srijeda, 14.10.2020

Dana 13.listopada 2020. godine u Villi Tovarnik održan je fitness trening u sklopu projekta „Žena može, žena zna“.

LAG-ovi putem natječaja odabrali više od 1700 LEADER (CLLD) projekata

Utorak, 13.10.2020

LAG Srijem je pridonio sveukupnim rezultatima LEADER-a do sada objavljenim od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s 4.326.938,23 HRK .

Poziv za Fitness trening u sklopu projekta "Žena može,žena zna"

Utorak, 13.10.2020

Dana 13.10.2020. s početkom u 19:30 pozivamo sve žene sa područja općine Tovarnik na Fitness trening koji će se održati u Villi Tovarnik.

LAG Srijem.info

Natječaji